Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bộ Y tế đề xuất tái cơ cấu Trung tâm y tế cấp huyện

Trung tâm y tế cấp huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc quản lý của chính quyền địa phương, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng...

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là trung tâm y tế cấp huyện).

Thông tư này dự kiến áp dụng đối với các trung tâm y tế cấp huyện, bao gồm cả những đơn vị hành chính cấp huyện đang có Bệnh viện đa khoa từ hạng II trở lên đóng trên địa bàn.

Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm y tế cấp huyện

Theo dự thảo, trung tâm y tế cấp huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

trung tam y te anh 1

Các y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng hướng dẫn cấp cứu sản khoa trên mô hình cho các y bác sĩ Trung tâm y tế huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Trung tâm y tế cấp huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị, vật tư y tế của chính quyền địa phương theo phân cấp quản lý; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Sở Y tế theo quy định của pháp luật.

Trung tâm y tế cấp huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Đối với những đơn vị hành chính cấp huyện đang có Bệnh viện đa khoa từ hạng II trở lên đóng trên địa bàn, trung tâm y tế cấp huyện ở nơi đó vẫn thực hiện chức năng khám bệnh, chữa bệnh để thực hiện cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, khám sàng lọc, khám tư vấn, các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật và quản lý hoạt động của các trạm y tế xã, phường, thị trấn, phòng khám công lập (nếu có) trên địa bàn.

Trung tâm y tế cấp huyện thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về:

 • Y tế dự phòng;
 • Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng;
 • Chăm sóc sức khỏe sinh sản;
 • An toàn thực phẩm;
 • Dân số;
 • Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của trung tâm và nhu cầu của người dân;
 • Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, trung tâm y tế cấp huyện thực hiện các hoạt động dịch vụ y tế trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và đáp ứng trình trạng khẩn cấp về y tế; tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tổ chức các hoạt động tư vấn, giáo dục, truyền thông, vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, công tác dân số và phát triển trên địa bàn; thực hiện việc tiếp nhận, cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng thuốc, phương tiện tránh thai, vaccine, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo quy định của cấp có thẩm quyền ở địa phương và quy định của pháp luật…

Cơ cấu tổ chức trung tâm y tế cấp huyện thế nào?

Theo dự thảo, trung tâm y tế cấp huyện có giám đốc và các phó giám đốc theo quy định của pháp luật.

Trung tâm y tế cấp huyện có 5 phòng chức năng:

 • Tổ chức - Hành chính
 • Kế hoạch - Nghiệp vụ (bao gồm cả lĩnh vực quản lý chất lượng, công tác xã hội)
 • Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe
 • Điều dưỡng
 • Tài chính - Kế toán.

Các khoa chuyên môn thuộc trung tâm y tế cấp huyện gồm: Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Y tế công cộng, An toàn thực phẩm, Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản, Khám bệnh, Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Nội, Ngoại, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Nhi, Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng, Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Truyền nhiễm, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Dược - Vật tư, thiết bị y tế, Dinh dưỡng, Tư vấn và điều trị nghiện chất.

Dự thảo nêu rõ, các đơn vị y tế thuộc trung tâm y tế cấp huyện gồm:

 • Trạm y tế xã, phường, thị trấn: Chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
 • Phòng khám công lập (nếu có): Chức năng, nhiệm vụ của phòng khám công lập do cấp có thẩm quyền quy định trên cơ sở nhu cầu, điều kiện thực tế tại địa phương và theo quy định của pháp luật.

Nhân lực, tài chính cho Trung tâm Y tế cấp huyện

Theo dự thảo Thông tư, số lượng người làm việc của trung tâm y tế cấp huyện được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của các tổ chức theo quy định tại Thông tư này và nằm trong tổng số người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, trung tâm y tế cấp huyện xây dựng đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hàng năm xây dựng cơ cấu chức danh nghề nghiệp, xác định số lượng người làm việc, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

trung tam y te anh 2

Các y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng chuyển giao kỹ thuật trong phẫu thuật sản phụ khoa cho các y bác sĩ Trung tâm y tế huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Về nguồn tài chính, theo dự thảo có các nguồn sau:

1. Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công.

2. Nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại chi theo quy định.

3. Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần chi phí chưa kết cấu trong giá, phí dịch vụ sự nghiệp công.

4. Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

5. Ngân sách nhà nước cấp kinh phí bảo đảm cho các hoạt động thường xuyên thực hiện nhiệm vụ về y tế dự phòng, an toàn thực phẩm, dân số; thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên (nếu có), gồm: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình, dự án, đề án khác; kinh phí đối ứng thực hiện các dự án theo quyết định của cấp có thẩm quyền; vốn đầu tư phát triển; kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao.

6. Nguồn viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.

Để có một cuộc sống chất lượng vượt trội

Trong cuốn sách Đầu tư thông minh của Anthony Robbins, tác giả cho rằng sự giàu có đích thực không chỉ dừng lại ở tiền bạc mà nằm ở cảm xúc, tâm lý và tâm hồn. Nếu bạn không hạnh phúc, bạn không thể có một cuộc sống tuyệt vời, bất kể ví tiền của bạn dày như thế nào.

Tình hình nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Sức khỏe của nam học sinh lớp 8 ở Phú Thọ bị đánh chấn thương sọ não vẫn đang trong tình trạng rất nặng, phải thở máy.

https://suckhoedoisong.vn/bo-y-te-de-xuat-nhiem-vu-co-cau-to-chuc-nhan-luc-cua-trung-tam-y-te-huyen-169240423163134998.htm

Thái Bình / Sức khỏe và Đời sống

Bạn có thể quan tâm