Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Gợi ý đáp án 24 mã đề môn Toán tốt nghiệp THPT

Chiều 7/7, thí sinh hoàn thành bài môn Toán, sau 90 phút thi trắc nghiệm. Zing gợi ý đáp án bài thi môn Toán, mã 109.

Mã đề 109 được thực hiện bởi thầy Lương Đức Trọng, Phạm Anh Tuấn - Giáo viên trường Lương Thế Vinh, Hà Nội.

Bai giai de thi mon Toan anh 1

Giáo viên giải đề thi Toán tốt nghiệp THPT.

Mã đề 109:
1. A 2. A 3. D 4. A 5. A

6. C 7. B 8. C 9. B 10. B

11. B 12. C 13. B 14. A 15. B

16. A 17. B 18. A 19. B 20. B

21. B 22. C 23. C 24.D 25. D

26. C 27. D 28. A 29. B 30. A

31. A 32. D 33. C 34. D 35. A

36. C 37. D 38. C 39. D 40. D

41. C 42. D 43. A 44. A 45. C

46. C 47. B 48. A 49. A 50. C

Mã đề 101 do giảng viên Trung tâm 247 thực hiện
1. A 2. C 3. B 4. D 5. D

6. A 7. D 8. D 9. A 10. C

11. C 12. A 13. C 14. A 15. C

16. B 17. C 18. A 19. B 20. A

21. B 22. D 23. B 24. A 25. B

26. C 27. B 28. B 29. B 30. A

31. C 32. D 33. B 34. B 35. A

36. C 37. A 38. A 39. A 40. B

41. D 42. D 43. B 44. A 45.C

46. D 47. C 48. D 49. D 50. A

Mã đề 103
1. B 2. C 3. C 4. D 5. C

6. C 7.B 8. A 9. B 10. C

11. D 12. A 13. C 14. A 15. B

16. C 17. B 18. D 19. C 20. D

21.C 22. A 23. A 24. B 25. C

26. A 27. D 28. A 29. B 30. A

31. A 32. D 33. D 34. B 35. B

36. A 37. B 38. A 39. 40.

41. B 42. D 43. B 44. A 45. D

46. A 47. D 48. B 49. D 50. A

Mã đề 102
1. C 2. D 3. D 4. D 5. A

6. A 7. C 8. C 9. C 10. A

11. B 12. D 13. A 14. B 15. D

16. D 17. B 18. D 19. C 20. C

21. D 22. D 23. C 24. D 25. C

26. A 27. D 28. B 29. B 30. B

31. A 32. C 33. C 34. B 35. B

36. C 37. B 38. B 39. B 40. A

41. B 42. B 43. A 44. C 45. A

46. A 47. A 48. B 49. B 50. C

Mã đề 104
1. B 2. C 3. D 4. C 5. C

6. D 7. C 8. B 9. B 10. B

11. C 12. C 13. B 14. C 15. C

16. C 17. A 18. B 19. A 20. D

21. D 22. B 23. A 24. A 25. C

26. A 27. D 28. B 29. A 30. D

31. A 32. D 33. B 34. A 35. A

36. A 37. B 38. A 39. B 40. D

41. A 42. B 43. D 44. B 45. D

46. B 47. B 48. B 49. A 50. D

Mã đề 105
1. A 2. B 3. B 4. D 5. D

6. B 7. D 8. C 9. C 10. B

11. C 12. B 13. A 14. C 15. B

16. C 17. B 18. B 19. A 20. D

21. A 22. D 23. A 24. A 25. D

26. D 27. C 28. B 29. D 30. B

31. D 32. C 33. C 34. B 35. A

36. A 37. C 38. C 39. D 40. B

41. D 42. C 43. A 44. C 45. C

46. B 47. C 48. A 49. A 50. D

Mã đề 106
1. C 2. B 3. D 4. D 5. C

6. A 7. B 8. B 9. C 10. C

11. D 12. B 13. D 14. D 15. A

16. C 17. C 18. C 19. A 20. C

21. B 22. B 23. C 24. B 25. D

26. D 27. B 28. A 29. A 30. C

31. C 32. B 33. D 34. D 35. C

36. B 37. A 38. A 39. A 40. B

41. A 42. B 43. B 44. D 45. B

46. A 47. B 48. A 49. A 50. D

Mã đề 107
1. A 2. C 3. C 4. A 5. D

6. B 7. C 8. D 9. C 10. C

11. D 12. D 13. B 14. B 15. D

16. B 17. C 18. B 19. C 20. A

21. C 22. D 23. C 24. A 25. D

26. B 27. D 28. A 29. B 30. C

31. C 32. D 33. C 34. C 35. D

36. D 37. D 38. A 39. A 40. B

41. C 42. B 43. A 44. A 45. B

46. C 47. D 48. A 49. A 50. B

Mã đề 108
1. C 2. C 3. B 4. C 5. D

6. A 7. A 8. B 9. C 10. C

11. D 12. A 13. B 14. A 15. B

16. D 17. D 18. D 19. B 20 A

21. B 22. B 23. A 24. D 25. A

26. B 27. A 28. A 29. B 30. A

31. A 32. D 33. B 34. A 35. B

36. D 37. A 38. D 39. B 40. D

41. C 42. B 43. D 44. A 45. D

46. B 47. A 48. D 49. B 50. D

Mã đề 110
1. A 2. A 3. A 4. D 5. D

6. B 7. A 8. A 9. C 10. D

11. D 12. C 13. C 14. B 15. B

16. C 17. B 18. B 19.A 20. A

21. B 22. B 23. A 24. B 25. B

26. A 27. B 28. C 29. D 30. C

31. B 32. D 33. A 34. D 35. C

36. D 37. C 38. A 39. C 40. A

41. D 42. D 43. C 44. C 45. D

46. D 47. C 48. D 49. C 50. A

Mã đề 111
1. A 2. B 3. C 4. C 5. D

6. D 7. C 8. C 9. D 10. D

11. D 12. B 13. B 14. B 15. C

16. D 17. A 18. C 19. C 20. D

21. C 22. B 23. A 24. C 25. D

26. A 27. B 28. C 29. B 30. D

31. A 32. C 33. B 34. D 35. D

36. D 37. B 38. D 39. C 40. B

41. D 42. C 43. B 44. B 45. C

46. B 47. D 48. B 49. C 50. C

Mã đề 112
1. C 2. C 3. B 4. D 5. A

6. D 7. C 8. A 9. B 10. B

11. D 12. C 13. A 14. D 15. B

16. B 17. C 18. A 19. C 20. C

21. D 22. B 23. C 24. D 25. B

26. D 27. D 28. A 29. D 30. A

31. C 32. D 33. A 34. C 35. D

36. B 37. A 38. B 39. D 40. B

41. C 42. C 43. C 44. A 45. A

46. B 47. C 48. D 49. B 50. A

Mã đề 113
1. D 2. B 3. B 4. A 5. B

6. C 7. D 8. D 9. B 10. A

11. A 12. B 13. C 14. D 15. A

16. D 17. C 18. A 19. B 20. B

21. A 22. B 23. C 24. A 25. A

26. B 27. C 28. C 29. C 30. A

31. A 32. C 33. C 34. A 35. C

36. C 37. C 38. B 39. B 40. B

41. A 42. C 43. A 44. C 45. C

46. B 47. C 48. B 49. A 50. B

Mã đề 114
1. B 2. C 3. A 4. D 5. C

6. D 7. B 8. D 9. B 10. B

11. C 12. D 13. B 14. A 15. D

16. D 17. C 18. B 19. D 20. C

21. A 22. A 23. D 24. A 25. A

26. B 27. D 28. B 29. B 30. A

31. D 32. A 33. B 34. D 35. D

36. A 37. A 38. D 39. D 40. A

41. A 42. A 43. B 44. A 45. B

46. B 47. D 48. B 49. B 50. A

Mã đề 115
1. A 2. C 3. A 4. D 5. D

6. D 7. A 8. A 9. D 10. B

11. A 12. A 13. D 14. C 15. B

16. C 17. A 18. A 19. A 20. B

21. B 22. B 23. C 24. B 25. A

26. A 27. B 28. B 29. A 30. C

31. C 32. B 33. C 34. C 35. B

36. B 37. A 38. C 39. A 40. B

41. B 42. C 43. C 44. A 45. C

46. C 47. B 48. A 49. C 50. C

Mã đề 116
1. B 2. A 3. C 4. D 5. C

6. C 7. A 8. A 9. C 10. D

11. B 12. B 13. A 14. B 15. B

16. D 17. C 18. C 19. A 20. C

21. D 22. D 23. C 24. D 25. C

26. D 27. C 28. D 29. A 30. C

31. C 32. C 33. A 34. A 35. A

36. C 37. D 38. C 39. A 40. A

41. D 42. A 43. D 44. A 45. D

46. D 47. C 48. A 49. A 50. D

Mã đề 117
1. D 2. C 3. B 4. B 5. A

6. D 7. C 8. A 9. B 10. C

11. A 12. A 13. A 14. C 15. B

16. A 17. C 18. C 19. D 20. A

21. B 22. A 23. C 24. D 25. C

26. D 27. C 28. A 29. D 30. C

31. D 32. A 33. A 34. C 35. D

36. D 37. C 38. C 39. D 40. D

41. A 42. C 43. D 44. D 45. A

46. D 47. B 48. D 49. D 50. A

Mã đề 118
1. C 2. A 3. D 4. C 5. C

6. D 7. A 8. A 9. B 10. A

11. A 12. D 13. B 14. D 15. C

16. B 17. B 18. A 19. C 20. C

21. D 22. B 23. D 24. A 25. B

26. C 27. B 28. A 29. B 30. C

31. B 32. B 33. A 34. D 35. A

36. C 37. A 38. B 39. A 40. D

41. D 42. D 43. C 44. B 45. A

46. C 47. D 48. B 49. B 50. C

Mã đề 119
1. D 2. C 3. C 4. D 5. D

6. C 7. A 8. C 9. B 10. B

11. B 12. A 13. D 14. C 15. C

16. A 17. B 18. D 19. A 20. D

21. D 22. B 23. B 24. B 25. C

26. A 27. D 28. A 29. C 30. C

31. B 32. B 33. D 34. C 35. A

36. B 37. A 38. D 39. A 40. B

41. C 42. D 43. D 44. B 45. C

46. A 47. D 48. B 49. A 50. B

Mã đề 120
1. B 2. A 3. A 4. B 5. D

6. B 7. A 8. A 9. D 10. D

11. B 12. B 13. A 14. A 15. D

16. D 17. C 18. C 19. D 20. D

21. C 22. C 23. D 24. C 25. A

26. D 27. B 28. D 29. A 30. A

31. B 32. D 33. D 34. C 35. C

36. D 37. B 38. C 39. A 40. B

41. C 42. B 43. C 44. A 45. C

46. D 47. B 48. A 49. C 50. C

Mã đề 121
1. A 2. D 3. A 4. A 5. C

6. D 7. C 8. C 9. A 10. C

11. B 12. C 13. B 14. D 15. D

16. D 17. B 18. D 19. A 20. B

21. C 22. B 23. C 24. C 25. B

26. D 27. B 28. D 29. A 30. D

31. C 32. D 33. C 34. D 35. A

36. D 37. C 38. B 39. B 40. A

41. A 42. C 43. A 44. B 45. B

46. A 47. A 48. D 49. B 50. A

Mã đề 122
1. A 2. A 3. C 4. A 5. C

6. C 7. B 8. D 9. C 10. D

11. D 12. C 13. B 14. A 15. B

16. A 17. C 18. B 19. B 20. D

21. B 22. B 23. D 24. D 25. C

26. C 27. D 28. B 29. D 30. B

31. D 32. D 33. B 34. C 35. B

36. B 37. C 38. D 39. D 40. C

41. B 42. D 43. B 44. B 45. C

46. D 47. B 48. C 49. D 50. D

Mã đề 123
1. B 2. A 3. D 4. C 5. B

6. D 7. D 8. B 9. A 10. C

11. B 12. A 13. C 14. B 15. B

16. C 17. D 18. C 19. D 20. A

21. B 22. A 23. B 24. A 25. D

26. B 27. D 28. A 29. A 30. C

31. D 32. A 33. C 34. D 35. C

36. D 37. B 38. C 39. D 40. C

41. D 42. A 43. A 44. D 45. C

46. A 47. B 48. D 49. C 50. D

Mã đề 124
1. C 2. D 3. A 4. C 5. B

6. D 7. B 8. A 9. C 10. B

11. B 12. D 13. A 14. A 15. B

16. C 17. C 18. B 19. B 20. D

21. D 22. C 23. D 24. D 25. C

26. D 27. B 28. C 29. B 30. A

31. A 32. B 33. C 34. B 35. C

36. D 37. C 38. C 39. A 40. A

41. A 42. D 43. A 44. D 45. B

46. D 47. B 48. A 49. D 50. A

Đề thi môn Toán

Bai giai de thi mon Toan anh 2
Bai giai de thi mon Toan anh 3
Bai giai de thi mon Toan anh 4
Bai giai de thi mon Toan anh 5
Bai giai de thi mon Toan anh 6
Đề thi Toán dễ đạt điểm 9 nhưng khó giành điểm 10 Thầy Lương Đức Trọng, giáo viên trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội, cho rằng đề Toán có những câu khó, đòi hỏi tư duy và sự may mắn của thí sinh mới có thể đạt điểm tối đa.

Bắc Giang dừng một điểm thi tốt nghiệp THPT vì thí sinh mắc Covid-19

Điểm thi trường THPT Lạng Giang số 3 (Bắc Giang) phải dừng tổ chức thi tốt nghiệp THPT do một thí sinh dương tính với SARS-CoV-2.

Nhóm phóng viên

Bạn có thể quan tâm