Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thay đổi về giá sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 mới

Hai bộ sách mới do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành đều nhiều đầu sách, giá trung bình cao hơn bộ hiện hành nhưng lại giảm so với sách mới lớp 3, 7, 10.

Sách giáo khoa mới cho khối 4, 8, 11 đắt hơn bộ sách giáo khoa chương trình cũ. Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mới công bố giá sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 cho năm học 2023-2024. So với sách giáo khoa chương trình cũ, giá hai bộ mới là Chân trời sáng tạoKết nối tri thức với cuộc sống có giá cao gấp đôi, gấp ba. Số lượng cuốn sách trong một bộ cũng nhiều hơn, giống với sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 được công bố vào năm 2022.

Đầu sách nhiều hơn trước

Trước đây, giáo khoa chương trình cũ (bộ hiện hành) cho học sinh lớp 4 từ năm học 2019-2020 đổ về trước chỉ có 9 cuốn, gồm 2 cuốn Tiếng Việt (tập 1, tập 2), Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Âm nhạc, Mỹ thuật, Đạo Đức, Kỹ thuật.

Trong khi đó, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống cho học sinh cấp học này lại gồm 13 cuốn vì thêm một cuốn cho môn Toán, một cuốn Tin học, một cuốn Hoạt động trải nghiệm và một cuốn Giáo dục thể chất.

Bộ Chân trời sáng tạo thậm chí còn nhiều sách hơn, lên đến 15 cuốn/bộ. Bộ sách này nhiều hơn bộ Kết nối tri thức với cuộc sống 2 cuốn là do sách Mỹ thuật và Hoạt động trải nghiệm được chia thành 2 bản, giống như môn Toán và Tiếng Việt.

SGK tang gia anh 1

Giá các bộ sách dành cho lớp 4, 8, 11 năm học 2023-2024 do nhà xuất bản công bố. Ảnh: NXB Giáo dục Việt Nam.

Học sinh lớp 8 trong năm học 2023-2024 cũng phải mua nhiều sách hơn dù một số môn đã được gộp chung vào một cuốn.

Trước đây, bộ sách của học sinh lớp 8 chương trình cũ chỉ gồm 12 cuốn là Toán (tập 1, tập 2), Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Ngữ văn (tập 1, tập 2), Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân, Âm nhạc và Mỹ thuật.

Năm học tới, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống dành cho học sinh lớp 8 sẽ gồm 13 cuốn. Sự thay đổi rõ rệt nhất ở bộ sách này so với bộ hiện hành là môn Hóa học, Vật lý và Sinh học được gộp chung vào cuốn Khoa học tự nhiên, sách môn Âm nhạc và Mỹ thuật được tách riêng. Ngoài ra, học sinh sẽ phải mua thêm sách giáo khoa cho môn Tin học, Giáo dục thể chất và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

Bộ sách Chân trời sáng tạo cũng rất khác bộ Kết nối tri thức với cuộc sống vì bộ này có đến 2 cuốn Mỹ thuật và 2 cuốn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp nhưng lại không có sách Khoa học tự nhiên. Như vậy, tổng số sách học sinh cần mua khi lựa chọn bộ này là 14.

Đầu sách của học sinh lớp 11 cũng tăng. Trước đây, học sinh lớp 11 chương trình chuẩn chỉ cần mua bộ sách 13 cuốn, gồm: Đại số và Giải tích, Hình học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn (tập 1, tập 2), Lịch sử, Địa lý, Công nghệ, Giáo dục Công dân, Tin học, Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

Năm học 2023-2024, số lượng đầu sách trong mỗi bộ mới đều là 15. Ở bộ sách giáo khoa mới, sách môn Giáo dục công dân được đổi thành Giáo dục Kinh tế và Pháp luật. Ngoài ra, hai bộ mới có thêm cuốn Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và Giáo dục thể chất. Môn Toán cũng không còn chia là Đại số và Giải tích, Hình học mà gộp chung là Toán, chia làm hai tập 1, 2.

Giá trung bình từng cuốn cũng tăng

Khi so sánh giá sách của 3 bộ (bộ hiện hành, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và bộ Chân trời sáng tạo), chúng ta có thể thấy giá chung từng bộ và giá trung bình từng cuốn sách có mức chênh lệch đáng kể.

Lấy ví dụ sách giáo khoa lớp 4, bộ hiện hành 9 cuốn có giá là 87.000 đồng, cuốn rẻ nhất là Đạo đức (4.000 đồng) và đắt nhất là Tiếng Việt tập 1 (15.000 đồng).

Trong khi đó, bộ Kết nối trí thức với cuộc sống lớp 4 có giá 186.000 đồng và bộ Chân trời sáng tạo lớp 4 là 182.000 đồng. Cuốn rẻ nhất ở 2 bộ này có giá 9.000 đồng và cuốn đắt nhất lên đến 22.000 đồng.

Tương tự, sách giáo khoa lớp 8 hiện hành có giá là 135.000 đồng/bộ, cuốn rẻ nhất là Giáo dục Công dân (4.000 đồng) và đắt nhất là Sinh học (18.000 đồng).

Hai bộ sách mới đắt hơn bộ cũ 51.000-77.000 đồng. Mức giá cụ thể cho từng cuốn cũng có sự chênh lệch đáng kể. Ở hai bộ này, cuốn rẻ nhất là Âm nhạc của bộ Chân trời sáng tạo (9.000 đồng). Đắt nhất là cuốn Khoa học tự nhiên của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (27.000 đồng).

Riêng với sách lớp 11, giá bộ sách sẽ phụ thuộc vào môn tự chọn của học sinh. Nhưng nhìn chung, giá từng đầu sách cho từng môn của bộ mới vẫn cao hơn bộ hiện hành.

Độc giả có thể so sánh giá từng cuốn sách ở từng bộ theo bảng sau.

1. Sách giáo khoa lớp 4

Đầu sách Bộ hiện hành Kết nối tri thức với cuộc sống Chân trời sáng tạo
Toán tập 1 13.000 19.000 14.000
Toán tập 2 17.000 12.000
Tiếng Việt tập 1 15.000 21.000 22.000
Tiếng Việt tập 2 14.000 21.000 21.000
Đạo đức 4.000 9.000 9.000
Khoa học 12.000 17.000 17.000
Lịch sử và Địa lý 13.000 17.000 16.000
Tin học
10.000 11.000
Công nghệ
9.000 10.000
Giáo dục thể chất
13.000 12.000
Âm nhạc 4.000 10.000 9.000
Mỹ thuật 7.000 9.000 12.000 (bản 1)
11.000 (bản 2)
Hoạt động trải nghiệm
14.000 15.000 (bản 1)
17.000 (bản 2)
Tổng 87.000 186.000 182.000

2. Sách giáo khoa lớp 8

Môn học Bộ hiện hành Kết nối tri thức với cuộc sống Chân trời sáng tạo
Ngữ văn tập 1 10.000 19.000 19.000
Ngữ văn tập 2 10.000 20.000 15.000
Toán tập 1 8.000 18.000 21.000
Toán tập 2 8.000 20.000 18.000
Khoa học tự nhiên Vật lý: 8.000 27.000
Sinh học: 18.000
Hóa học: 12.000
Lịch sử và Địa lý Lịch sử: 12.000 25.000 25.000
Địa lý: 13.000
Âm nhạc 15.000 10.000 9.000
Mỹ thuật 10.000 11.000 (bản 1)
11.000 (bản 2)
Giáo dục công dân 4.000 10.000 10.000
Tin học
14.000 15.000
Công nghệ 17.000 15.000 15.000
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
10.000 13.000 (bản 1)
13.000 (bản 2)
Giáo dục thể chất
14.000 15.000
Tổng 135.000 212.000 186.000

3. Sách giáo khoa lớp 11

Môn học Bộ hiện hành Kết nối tri thức với cuộc sống Chân trời sáng tạo
Ngữ văn tập 1 13.000 23.000 21.000
Ngữ văn tập 2 8.000 19.000 17.000
Toán tập 1 11.000 (Đại số và Giải tích) 19.000 22.000
Toán tập 2 8.000 (Hình học) 16.000 16.000
Vật lý 17.000 17.000 18.000
Hóa học 18.000 22.000 20.000
Sinh học 16.000 26.000 27.000
Lịch sử 12.000 14.000 15.000
Địa lý 10.000 24.000 24.000
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 7.000 21.000 24.000
Tin học 9.000 22.000 (Định hướng Tin học ứng dụng) 22.000 (Định hướng Tin học ứng dụng)
21.000 (Định hướng Khoa học máy tính) 21.000 (Định hướng Khoa học máy tính)
Công nghệ 14.000 21.000 (Cơ khí) 21.000 (Cơ khí)
18.000 (Chăn nuôi) 18.000 (Chăn nuôi)
Âm nhạc
18.000 23.000
Mỹ thuật
6.000, ngoại trừ Thiết kế thời trang là 7.000 6.000, ngoại trừ Thiết kế thời trang là 7.000
Giáo dục thể chất
13.000 (Bóng đá) 13.000 (Bóng đá)
10.000 (Bóng chuyền) 10.000 (Bóng chuyền)
11.000 (Bóng rổ) 11.000 (Bóng rổ)
13.000 (Cầu lông) 13.000 (Cầu lông)
Giáo dục Quốc phòng và An ninh 10.000 15.000 15.000
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
11.00014.000 (bản 1)
14.000 (bản 2)

Giá sách lớp 4, 8, 11 rẻ hơn sách lớp 3, 7, 10

Nói về vấn đề giá sách năm học mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định các bộ sách giáo khoa nói trên hiện có mức giá thấp nhất trong các bộ sách đã được phê duyệt.

Cụ thể, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống có mức giá thấp hơn 22-26% so với sách trên thị trường của các nhà xuất bản khác (chưa bao gồm sách Tiếng Anh, các môn học và chuyên đề lựa chọn đối với lớp 11).

Cùng với việc tiết giảm lợi nhuận và các chi phí khác, NXB Giáo dục Việt Nam tiếp tục thực hiện tiết giảm phí phát hành (chiết khấu) để giá sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 thấp hơn so với năm trước.

Theo đó, giá sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 thấp 4-6% so với sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 áp dụng từ năm học trước. Mức chênh lệch này dựa trên so sánh đơn giá bình quân trong một trang sách (tổng giá bìa trên tổng số trang của bộ sách).

Ví dụ, khi so sánh giá từng đầu sách trong bộ Chân trời sáng tạo của lớp 3 và lớp 4, chúng ta có thể thấy giá từng cuốn trong bộ sách lớp 4 giảm khoảng 1.000-3.000 đồng so với sách lớp 3. Điển hình là Toán tập 1, tập 2 của lớp 3 có giá lần lần lượt là 16.000 đồng và 15.000 đồng. Trong khi đó, hai cuốn sách Toán tập 1, tập 2 của lớp 4 có giá lần lượt là 14.000 đồng và 12.000 đồng.

Độc giả có thể so sánh giá từng cuốn trong bộ sách lớp 3 và lớp 4 theo bảng sau.

Môn học Kết nối tri thức với cuộc sống - lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống- lớp 4 Chân trời sáng tạo - lớp 3 Chân trời sáng tạo - lớp 4
Toán tập 1 19.000 19.000 16.000 14.000
Toán tập 2 19.000 17.000 15.000 12.000
Tiếng Việt tập 1 22.000 21.000 21.000 22.000
Tiếng Việt tập 2 21.000 21.000 20.000 21.000
Đạo đức 10.000 9.000 11.000 9.000
Khoa học
17.000
17.000
Lịch sử và Địa lý
17.000
16.000
Tin học 11.000 10.000 13.000 11.000
Công nghệ 10.000 9.000 11.000 10.000
Giáo dục thể chất15.00013.00013.00012.000
Âm nhạc10.00010.00010.0009.000
Mỹ thuật10.0009.00013.000 (bản 1)12.000 (bản 1)
12.000 (bản 2)11.000 (bản 2)
Hoạt động trải nghiệm17.00014.00015.00015.000 (bản 1)
17.000 (bản 2)

Tương tự, một số đầu sách của lớp 8 cũng rẻ hơn khoảng 1.000-2.000 đồng so với sách lớp 7 xuất bản năm 2022. Độc giả có thể so sánh giá của từng cuốn theo bảng sau.

Môn học Kết nối tri thức với cuộc sống - lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống - lớp 8 Chân trời sáng tạo - lớp 7 Chân trời sáng tạo - lớp 8
Ngữ văn tập 1 20.000 19.000 19.000 19.000
Ngữ văn tập 2 20.000 20.000 18.000 15.000
Toán tập 1 18.000 18.000 17.000 21.000
Toán tập 2 17.000 20.000 15.000 18.000
Khoa học tự nhiên 26.000 27.000 26.000
Lịch sử và Địa lý 26.000 25.000 27.000 25.000
Âm nhạc 11.000 10.000 9.000 9.000
Mỹ thuật 11.000 10.000 13.000 (bản 1) 11.000 (bản 1)
12.000 (bản 2)11.000 (bản 2)
Giáo dục công dân 10.000 10.000 10.000 10.000
Tin học12.00014.00012.00015.000
Công nghệ12.00015.00014.00015.000
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp10.00010.00014.000 (bản 1)13.000 (bản 1)
14.000 (bản 2)13.000 (bản 2)
Giáo dục thể chất15.00014.00015.00015.000

Giá sách lớp 11 cũng có một số điều chỉnh và rẻ hơn giá sách lớp 10 khoảng 1.000-9.000 đồng. Cụ thể như sau.

Môn học Kết nối tri thức với cuộc sống - lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống - lớp 11 Chân trời sáng tạo - lớp 10 Chân trời sáng tạo - lớp 11
Ngữ văn tập 1 25.000 23.000 24.000 21.000
Ngữ văn tập 2 21.000 19.000 20.000 17.000
Toán tập 1 17.000 19.000 21.000 22.000
Toán tập 2 16.000 16.000 17.000 16.000
Vật lý 22.000 17.000 24.000 18.000
Hóa học 20.000 22.000 24.000 20.000
Sinh học 24.000 26.000 26.000 27.000
Lịch sử 23.000 14.000 24.000 15.000
Địa lý19.00024.00026.00024.000
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật24.00021.00027.00024.000
Tin học25.00022.000 (Định hướng Tin học ứng dụng)25.00022.000 (Định hướng Tin học ứng dụng)
21.000 (Định hướng Khoa học máy tính)21.000 (Định hướng Khoa học máy tính)
Công nghệ22.000 (Thiết kế và Công nghệ)21.000 (Cơ khí)22.000 (Thiết kế và Công nghệ)21.000 (Cơ khí)
23.000 (Cộng nghệ trồng trọt)18.000 (Chăn nuôi)23.000 (Cộng nghệ trồng trọt)18.000 (Chăn nuôi)
Âm nhạc18.00018.00026.00023.000
Mỹ thuật6.000, ngoại trừ Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện là 7.0006.000, ngoại trừ Thiết kế thời trang là 7.0006.000, ngoại trừ Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện là 7.0006.000, ngoại trừ Thiết kế thời trang là 7.000
Giáo dục thể chất 13.000 (Bóng đá) 13.000 (Bóng đá) 13.000 (Bóng đá) 13.000 (Bóng đá)
12.000 (Bóng chuyền)10.000 (Bóng chuyền)12.000 (Bóng chuyền)10.000 (Bóng chuyền)
11.000 (Bóng rổ)11.000 (Bóng rổ)11.000 (Bóng rổ)11.000 (Bóng rổ)
13.000 (Cầu lông)13.000 (Cầu lông)13.000 (Cầu lông)13.000 (Cầu lông)
Giáo dục Quốc phòng và An ninh13.00015.00013.00015.000
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp14.00011.00016.000 (bản 1)14.000 (bản 1)
15.000 (bản 2)14.000 (bản 2)

Bạn đang cảm thấy mình đã quá tuổi để học?

Được học - câu chuyện về cô gái 17 mới được đến trường lần đầu và đã trở thành tiến sĩ ngành Sử học về sau - hơn cả một câu chuyện truyền cảm hứng về học tập. Đó là hành trình đi tìm bản ngã của Tara Westover, khi cô đánh mất gia đình mình với những lời cáo buộc nghiệt ngã. Đó là sự trưởng thành về nhận thức trước một thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần những gì cô được nhồi nhét trước kia. Đó là một hành trình giáo dục mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng hoàn thành được. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Được học tại đây.

NXB Giáo dục lên tiếng việc giá sách giáo khoa mới tăng gấp 2-3 lần

Trước những thông tin về giá sách giáo khoa mới, NXB Giáo dục Việt Nam đã có lý giải về việc kê khai giá sách giáo khoa.

Thái An

Bạn có thể quan tâm