Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Gợi ý đáp án đề thi 6 môn tốt nghiệp THPT sáng 8/7

Sáng nay, thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Với môn Sinh học, thí sinh làm bài trắc nghiệm trong 50 phút.

Đề thi môn Vật lý xem tại đây.

Gợi ý đáp án môn Vật lý, mã đề 216:
1. D 2. C 3. B 4. B 5. C

6. C 7. A 8. A 9. A 10. C

11. B 12. D 13. B 14. D 15. B

16. B 17. B 18. A 19. A 20. D

21. C 22. A 23. D 24. D 25. B

26. D 27. B 28. A 29. A 30. A

31. B 32. A 33. C 34. D 35. B

36. B 37. 38. A 39. D 40.

Đề thi môn Hóa học xem tại đây.

Gợi ý đáp án môn Hóa học, mã đề 206:
41. B 42. C 43. C 44. A 45. D

46. B 47. D 48. A 49. A 50. B

51. C 52. C 53. B 54. A 55. B

56. B 57. C 58. A 59. C 60. C

61. C 62. D 63. D 64. C 65. D

66. A 67. B 68. D 69. C 70. D

71. B 72. B 73. B 74. D 75.

76. D 77. A 78. 79. B 80.

Đề thi môn Sinh học xem tại đây.

Gợi ý đáp án môn Sinh học, mã đề 202:
81. C 82. B 83. A 84. B 85. C

86. B 87. D 88. D 89. C 90. C

91. C 92. D 93. D 94. A 95. C

96. A 97. C 98. A 99. C 100. D

101. D 102. D 103. A 104. A 105. D

106. B 107. A 108. A 109. D 110. B

111. A 112. D 113. 114. B 115. B

116. 117. D 118. A 119. B 120. C

Mã đề 203:
81. C 82. B 83. D 84. B 85. A

86. A 87. C 88. B 89. A 90. A

91. C 92. D 93. C 94. B 95. A

96. C 97. C 98. A 99. A 100. D

101. C 102. D 103. A 104. D 105. C

106. D 107. D 108. D 109. A 110. A

111. B 112. C 113. C 114. 115.

116. D 117. D 118. C 119. C 120. C

Đề thi môn Lịch sử xem tại đây.

Gợi ý đáp án môn Lịch sử, mã đề 318:
1. B 2. C 3. C 4. C 5. B

6. C 7. C 8. D 9. D 10. B

11. A 12. A 13. D 14. D 15. A

16. B 17. B 18. A 19. A 20. C

21. A 22. D 23. B 24. D 25. B

26. B 27. A 28. B 29. A 30. A

31. D 32. A 33. C 34. C 35. C

36. D 37. C 38. D 39. B 40. C

Đề thi môn Giáo dục Công dân xem tại đây.

Gợi ý đáp án môn Giáo dục Công dân, mã đề 310:
81. B 82. B 83. A 84. B 85. C

86. D 87. B 88. A 89. D 90. C

91. C 92.D 93. A 94. D 95. C

96. C 97. A 98. D 99. A 100. C

101. C 102. C 103. A 104. A 105. A

106. C 107. A 108. C 109. C 110. D

111. C 112. C 113. C 114. 115. A

116. D 117. C 118. A 119. D 120. D

Đề thi môn Địa lý xem tại đây.

Gợi ý đáp án môn Địa lý, mã đề 305:
41. C 42. D 43. D 44. A 45. A

46. C 47. C 48. B 49. A 50. D

51. D 52. B 53. A 54. A 55. D

56. A 57. B 58. C 59. C 60. D

61. D 62. A 63. A 64. D 65. B

66. B 67. D 68. A 69. C 70. A

71. B 72. C 73. B 74. B 75. A

76. A 77. C 78. D 79. B 80. C

Phòng thi đặc biệt tại nơi có thí sinh là F0 ở TP.HCM

Sau một đêm cách ly tại khách sạn, các thí sinh chung phòng thi với em F0 tại trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM) quay lại trường làm bài những môn cuối cùng trong phòng thi đặc biệt.

Dự đoán phổ điểm Lịch sử khoảng 4,5 đến 5 Cô Phan Thị Thu (trường THPT Einstein, Hà Nội) nhận xét đề Lịch sử có 4 câu khó đòi hỏi thí sinh vận dụng kiến thức cao.

Nhóm phóng viên

Bạn có thể quan tâm