Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bài giải môn Toán mã đề từ 113 đến 124

Gợi ý đáp án đề thi môn Toán từ mã đề 113 đến 124 do nhóm giáo viên thực hiện.

'Em thấy như trúng mánh khi nhận đề Toán' Nhiều thí sinh đánh giá đề Toán tốt nghiệp THPT 2020 bám sát đề minh họa, dễ hơn so với các năm trước và không khó để đạt điểm 7 trở lên.

Mã đề 113:
1. C 2. A 3. C 4. D 5. A

6. C 7. C 8. B 9. A 10. A

11. D 12. D 13. C 14. D 15. A

16. B 17. A 18. A 19. B 20. B

21. A 22. D 23. A 24. B 25. C

26. C 27. D 28. B 29. C 30. A

31. D 32. B 33. B 34. B 35. C

36. B 37. D 38. D 39. C 40. C

41. B 42.B 43.D 44.D 45.A

46.B 47.C 48.B 49. B 50.D

Mã đề 114:
1. D 2. B 3. B 4. D 5. D

6. D 7. B 8. D 9. A 10. A

11. A 12. B 13. D 14. A 15. D

16. C 17. A 18. A 19. B 20. B

21. B 22. D 23. D 24. A 25. C

26. B 27. A 28. A 29. C 30. C

31. C 32. D 33. A 34. D 35. B

36. D 37. B 38. B 39. C 40. B

41. A 42. B 43. D 44. A 45. A

46. B 47. A 48. D 49. D 50. B

Mã đề 115:
1. D 2. B 3. B 4. C 5. C

6. A 7. D 8. D 9. C 10. D

11. B 12. B 13. A 14. C 15. D

16. D 17. D 18. C 19. A 20. A

21. A 22. C 23. D 24. D 25. B

26. B 27. B 28. D 29. A 30. B

31. D 32. A 33. D 34. B 35. D

36. B 37. C 38. B 39. C 40. B

41. C 42. C 43. A 44. B 45. B

46. B 47. A 48. D 49. A 50. A

Mã đề 116:
1. D 2. D 3. C 4. B 5. C

6. A 7. D 8. D 9. B 10. D

11. A 12. A 13. B 14. D 15. D

16. B 17. D 17. C 19. C 20. B

21. A 22. D 23. C 24. A 25. B

26. B 27. A 28. C 29. A 30. C

31. B 32. D 33. B 34. D 35. B

36. C 37. B 38. B 39. A 40. B

41. D 42. A 43. C 44. A 45. B

46. C 47. A 48. A 49. C 50. D

Mã đề 117:
1. D 2. C 3. D 4. A 5. B

6. B 7. C 8. D 9. A 10. B

11. B 12. A 13. D 14. C 15. C

16. D 17. A 18. D 19. A 20. D

21. B 22. B 23. A 24. A 25. B

26. D 27. C 28. C 29. A 30. A

31. C 32. D 33. D 34. B 35. D

36. A 37. A 38. D 39. B 40. D

41. B 42. C 43. B 44. C 45. B

46. C 47. C 48. B 49. B 50. A

Mã đề 118:
1. D 2. C 3. C 4. D 5. A

6. A 7. C 8. C 9. D 10. D

11. C 12. C 13. A 14. D 15. B

16. A 17. D 18. B 19. D 20. B

21. C 22. C 23. A 24. C 25. C

26. C 27. A 28. B 29. D 30. C

31. A 32. B 33. A 34. B 35. D

36. C 37. D 38. A 39. B 40. A

41. A 42. D 43. B 44. B 45. A

46. D 47. B 48. A 49. A 50. A

Mã đề 119:
1. D 2. B 3. A 4. A 5. A

6. B 7. C 8. B 9. C 10. B

11. D 12. D 13. C 14. D 15. A

16. A 17. B 18. A 19. B 20. A

21. B 22. B 23. D 24. B 25. D

26. C 27. C 28. A 29. D 30. D

31. A 32. B 33. A 34. A 35. B

36. C 37. D 38. C 39. A 40. B

41. D 42. B 43. C 44. C 45. c

46. B 47. D 48. A 49. C 50. C

Mã đề 120:
1. A 2. A 3. C 4. D 5. D

6. A 7. C 8. B 9. A 10. D

11. A 12. C 13. D 14. B 15. A

16. D 17. B 18. C 19. D 20. B

21. B 22. C 23. B 24. B 25. B

26. C 27. A 28. C 29. C 30. B

31. D 32. A 33. B 34. B 35. D

36. D 37. A 38. A 39. C 40. A

41. A 42. D 43. D 44. C 45. A

46. C 47. A 48. C 49. D 50. A

Mã đề 121:
1. B 2. A 3. C 4. B 5. B

6. D 7. C 8. B 9. C 10. D

11. C 12. A 13. B 14. D 15. B

16. A 17. A 18. D 19. D 20. B

21. C 22. C 23. A 24. C 25. D

26. A 27. D 28. C 29. B 30. A

31. D 32. A 33. D 34. B 35. C

36. C 37. A 38. B 39. D 40. B

41. B 42. B 43. A 44. A 45. C

46. B 47. C 48. A 49. D 50. C

Mã đề 122:


1. A 2. A 3. A 4. B 5. C

6. D 7. A 8. C 9. A 10. D

11. C 12. C 13. C 14. B 15. D

16. A 17. D 18. D 19. B 20. B

21. A 22. D 23. A 24. B 25. C

26.C 27.C 28.A 29. D 30.B

31. D 32. A 33. B 34. D 35. C

36. C 37. A 38. D 39. B 40. B

41.B 42.A 43.B 44.A 45.B

46.D 47. D 48.B 49.C 50.B

Mã đề 123:


1. D 2. C 3. B 4. B 5. B

6. A 7. B 8. D 9. A 10. D

11. D 12. B 13. A 14. B 15. A

16. B 17. C 18. C 19. A 20. D

21. A 22. C 23. C 24. C 25.C

26. A 27. A 28. C 29. B 30.C

31. A 32. A 33. B 34. A 35. D

36. C 37. C 38. B 39. C 40. C

41. A 42. C 43. B 44. A 45. B

46. B 47. C 48. A 49. A 50. B

Mã đề 124:
1. D 2. C 3. A 4. A 5. B

6. D 7. B 8. D 9. B 10. B

11. B 12. C 13. B 14. D 15. D

16. D 17. C 18. B 19. C 20. C

21. A 22. C 23. C 24. B 25. A

26. A 27. D 28. B 29. D 30. C

31. D 32. D 33. D 34. C 35. A

36. D 37. B 38. A 39. B 40. D

41. B 42. A 43. A 44. D 45. D

46. D 47. C 48. B 49. B 50. C

Đề thi, bài giải 24 mã đề môn Toán tốt nghiệp THPT

Giáo viên gợi ý đáp án cho 24 mã đề thi môn Toán chiều 9/8. Nhiều thầy, cô giáo và thí sinh đánh giá đề thi Toán năm nay không khó.

Nguyễn Sương

Bạn có thể quan tâm